I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je Novicom Praha, s.r.o. se sídlem: Komořanská 326/63, Praha 4, 143 00, IČO: 65411757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 44571 (Dále jen „Prodávající“) a Kupujícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavřené Kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva"). Vztahují se k internetovému velkoobchodu dostupnému na adrese: http://eshop.novicompraha.cz. Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2013.

2. Kontaktní údaje Prodávajícího

Provozovna, sídlo obchodu, sklad:
Novicom Praha s.r.o., Nad Jezerem 569, Vestec, 252 42
Tel.: +420244402654
Kontaktní email: info@novicompraha.cz
Číslo účtu: 6320110257/0100

3. Kupujícím se rozumí pouze podnikatel (společnost, firma, provozovna, výrobna), tedy subjekt zapsaný v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění. Podmínkou pro zobrazení cen a uskutečnění nákupu přes internetový velkoobchod je platné IČO Kupujícího a nezávazná registrace v rámci internetového velkoobchodu Novicom Praha s.r.o. Všechny produkty nabízené firmou NOVICOM Praha s.r.o. jsou určeny k prodeji zejména výrobnám - cukrárnám a pekárnám, dále hotelům a gastroprovozům.

4. V případě zájmu Kupujícího o další distribuci zboží (surovin a pomůcek) dodávané Prodávajícím v rámci maloobchodu je nutné uzavření rámcové dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo na pozastavení objednávky ze strany Kupujícího, pokud Kupující objednává zboží za účelem jeho dalšího prodeje a neinformoval před objednáním Prodávajícího o této skutečnosti a nebyla uzavřena rámcová dohoda. Při pozastavení této objednávky bude Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o vzniklé situaci a vše bude nadále řešeno rámcovou dohodou.

5. Předmětem prodeje jsou suroviny a pomůcky pro cukrářskou, pekařskou výrobu, gastronomii. Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícímu dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

6. Smluvní vztah mezi smluvními stranami založený Kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění ke dni vydání těchto obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje změnu těchto obchodních podmínek, které uveřejní na svých webových stránkách (v internetovém obchodě), přičemž na již uzavřené smlouvy platí obchodní podmínky zveřejněné ke dni potvrzení objednávky.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží zveřejněné prodávajícím ve Vestci, dne 1.9.2013. Pro umožnění objednávky je nutné zaškrtnout pole v objednacím formuláři s výrokem „Souhlasím s obchodními podmínkami“.

2. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu prostřednictvím internetového velkoobchodu, vyplněním potřebných údajů a odesláním objednávky.

Objednávka může být učiněna také ústně, telefonicky, emailem, faxem. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z uzavřené Kupní smlouvy.

3. Pro objednání zboží prostřednictvím Internetového velkoobchodu je nutná nezávazná registrace, při které vyplní Kupující jednoduchý formulář na webovém rozhraní (firma Kupujícího, jméno kontaktní osoby, IČO, DIČ, sídlo firmy – fakturační adresa, kontaktní email, telefon). Tato registrace bude schválena nebo odmítnuta "Prodávajícím". Po schválení se při další návštěvě Kupující příhlásí pomocí emailu a hesla. Při objednávce v objednacím formuláři uvidí Kupující své fakturační údaje, a pokud je doručovací adresa jiná než u sídla – vyplní ji.

4. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem oznámí telefonicky/e-mailem cenu a možný termín dodání. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit Objednávku, resp. odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem. Dále si vyhrazuje právo pozastavit objednávku, resp. odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy a kontaktovat Kupujícího v případě, že Kupující hodlá zboží (suroviny a pomůcky) dále distribuovat do maloobchodní sítě v rámci svého internetového prodeje, viz čl. 1.4. Obchodních podmínek. O této situaci bude Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Případné dohodnuté změny v Objednávce, resp. Kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, Objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Pokud je Kupující stálým zákazníkem Novicom Praha s.r.o. a má nastavené individuální ceny zboží rámcovou dohodou, toto nastavení zůstává i při objednávce zboží přes internetový velkoobchod Novicom Praha s.r.o. Pokud Kupující objednává přes internetový velkoobchod, může v Objednávkovém formuláři zaškrtnout kolonku „Pravidelný odběr“ a do sekce „Poznámka k objednávce“ napíše: „Pravidelný zákazník - odběr xxx zboží za xxx,-Kč“. /Např.: Odběr čokoládové kudrny 1 kg za 135,-Kč/. Po ověření tohoto sdělení pracovníkem Novicom Praha, s.r.o. bude faktura a cena v objednávce upravena. Tato úprava bude zákazníkovi oznámena telefonicky nebo emailem. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena až při potvrzení konečné ceny zástupcem firmy Novicom Praha s.r.o.

III. Doprava a platební podmínky

1. Kupující má právo zvolit způsob dopravy. Využije pro tuto volbu nabídku na internetovém obchodě při dokončení Objednávky a vyplňování formuláře. Má možnost si vybrat z následujících způsobů. Cena mu bude automaticky připočtena do celkové částky, kterou Kupující ihned uvidí na svém rozhraní. Zboží je zpravidla doručeno do 5 pracovních dnů.

 • GLS Business Parcel - spolehlivý způsob doručení do druhého dne po vyskladnění:
  Cena: 100,-Kč bez DPH

  Maximální váha: 40 kg

  Výhody:

  • Oznámení o doručení zásilky SMS nebo e-mailem den předem. Upřesnění doručení kurýrem.
  • Telefonické kontaktování kurýrem v případě, že nebude moci dodržet čas doručení zaslaný v SMS nebo e-mailu.
  • Večerní doručení v Praze, Brně a Ostravě od 17 do 20 hodin.
  • E-mailové upozornění příjemce v případě neúspěšného pokusu o doručení.
  • Možnost vyzvednutí balíku na oblastním depu GLS.
  • Telefonické kontaktování příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení.
  • http://connect.gls-czech.com/index.php - možnost sledování balíku.
 • Osobní odběr na adrese obchodu, skladu: Nad Jezerem 569, Vestec u Prahy, 252 42.

  • Po-čt 8:00 - 15:00
  • Pá 8:00 – 14:00
 • Zákazník s pravidelným odběrem zboží !

  • Tuto variantu zaškrtnou zákazníci, kteří zboží odebírají pravidelně a dlouhodobě spolupracují s firmou NOVICOM Praha s.r.o.
  • V takovém případě se za dopravu nenavyšuje cena v objednacím formuláři. Na možnosti a termínu doručení se společně domluví Prodávající s Kupujícím. Prodávající bude Kupujícího bez zbytečného odkladu kontaktovat a to buď telefonicky nebo emailem.
  • Při výběru této možnosti zmizí také možnosti výběru platby. Forma úhrady za objednané zboží bude domluvena spolu se způsobem dopravy.
  • Při objednávce zboží nad 1500,-Kč bez DPH je doprava po celé ČR zdarma.

2. Konečnou cenu za zboží včetně dopravy, se zřetelně vyznačenou cenou bez a s DPH, může Kupující v internetovém velkoobchodě uhradit následujícími způsoby:

 • Hotově při osobním převzetí v obchodě/skladu
  • Na adrese: Nad Jezerem 569, Vestec u Prahy /Po-čt: 8:00 – 15:00/Pá: 8-14:00/
 • Hotově dobírkou při převzetí u dopravce GLS
  • Za tuto službu je připočítán poplatek 20,-Kč bez DPH k celkové ceně.
 • Platební kartou dobírkou při převzetí u dopravce GLS
  • Za tuto službu je připočítán poplatek 20,-Kč bez DPH + 1,5% z celkové ceny.
 • Bankovním převodem - platba předem na účet Prodávajícího
  • Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zaslána zálohová faktura. Jakmile obdrží Prodávající částku na účet NOVICOM Praha s.r.o.: 6320110257/0100 - zboží bude bez zbytečného odkladu odesláno.

- U Zákazníků s pravidelným odběrem zboží jsou platební podmínky dohodnuty individuálně.

3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky od dopravce, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená (včetně obalu). Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

4. V případě poškození zboží během přepravy odpovídá za náhradu škody dopravce.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Použití a zpracování osobních údajů poskytnutých Kupujícím se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována třetí osobě, jinému subjektu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně (vč. e-mailu) požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze Prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.

2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při Objednávce provedené v Internetovém obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

3. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat.

4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, obchodními sděleními nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu. Toto zasílání lze zrušit, zažádá-li o to Kupující Prodávajícího emailem, nebo poštou.